Trouwen voor de wet: aan welke voorwaarden moet je voldoen in België?

Geen paniek, je hoeft niet zó bijzonder veel 'op orde' te hebben om officieel JA te kunnen zeggen tegen elkaar. We sommen hieronder enkele voorwaarden op waaraan je in België moet voldoen om je burgerlijk huwelijk te laten voltrekken. Ben je hier niet mee in orde, dan zal je je bezoekje aan het stadhuis nog even moeten uitstellen. Pas wanneer jullie het burgerlijk huwelijk hebben voltrokken, kunnen jullie, indien jullie dit wensen, trouwen voor de Kerk.

(foto: Lux Visual Storytellers)


Wie wenst te trouwen, moet hier aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze persoon zetelt meestal gewoon in het gemeentehuis. Hierbij geef je officieel aan dat jullie het voornemen hebben te trouwen. Je geeft dit ten laatste 14 dagen voor het huwelijk aan. Je kan dus eigenlijk 'last minute' beslissen om te trouwen, al zien we natuurlijk liever koppels die volmondig en doordacht elkanders ja-woord geven. Je kan in de meeste gemeentehuizen vanaf 6 maanden op voorhand je huwelijksaangifte indienen. Willen jullie trouwen op een zomerse zaterdag, is het geen overbodige luxe om op tijd jullie plekje te garanderen. Populaire data zoals 20/02/2020 zijn snel volzet.

Mag je in eender wel gemeentehuis in België trouwen? Neen. Ga naar het gemeentehuis van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen jullie allebei in Sint-Niklaas, dan zullen jullie jammer genoeg niet op ‘Het Schoon Verdiep’ in Antwerpen kunnen trouwen.


Om te huwen moeten jullie aan de volgende voorwaarden voldoen:

​1. de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar grondige redenen voor zijn.

2. beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.

3. huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden.

4. iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.

5. een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden. Dit wordt gezien als een schijnhuwelijk.


Wat breng je voor de aangifte mee?

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor trouwers die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.

  • een identiteitsbewijs

  • als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld.


Ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister (omdat je bijv. recent naar België bent verhuisd), dan moet je de volgende documenten kunnen voorleggen;

  • een bewijs van nationaliteit

  • een bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

  • een bewijs van woonst


Op basis van deze documenten zal de ambtenaar van de burgerlijke stand jullie aangifte goedkeuren of weigeren.

Jullie aangifte is verwerkt en goedgekeurd? Jullie trouwen in de gemeente waar jullie de aangifte is gebeurd. Het is de burgemeester of de schepen van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt. Toekomstige trouwens hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.


Wat breng je op je huwelijksdag mee naar het stadhuis?

  • je identiteitsbewijs

  • je getuigen (ook zij moeten hun identiteitsbewijs meebrengen!)

  • eventueel ringen (dat hoeft niet, je kan dit meestal op voorhand aangeven of je al dan niet ringen wenst uit te wisselen).


Na de huwelijksvoltrekking stelt de ambtenaar de huwelijksakte op. Deze wordt door zowel jullie als de getuigen ondertekend). No way back! Jullie krijgen een trouwboekje mee naar huis, waar later eventueel ook het kerkelijk huwelijk in kan genoteerd worden, of de geboorte van jullie kindjes.

Het wettelijk huwelijk lijkt een erg rationele en stijve gebeurtenis. Veel koppels kiezen ervoor om dit op voorhand te laten voltrekken, omdat de échte trouwdag al druk genoeg is. Toch wekt dit heel wat emoties op bij zowel het koppel als de aanwezige gasten. Plots staan jullie in een vaak prachtige, historische zaal, met alle ogen op jullie gericht. Probeer hier dus ook van te genieten, once in a lifetime (dat hopen we toch :-)).

bronnen

www.belgium.be

www.vlaanderen.be


lees hier ook:

Hoe stel je je gastenlijst samen?

Hoe betrek je je kinderen bij het huwelijk?

Wat zet je op je trouwuitnodigingen?

10 tips voor een duurzaam huwelijk