Wie gaat trouwen, of het nu voor kerk is of niet, moet eerst langs het stadhuis passeren. Geen idee aan welke voorwaarden jullie allebei moeten voldoen om officieel 'JA' te zeggen tegen elkaar? Lees hier de belangrijkste punten die jullie best eens samen overlopen. 

You may now...

Jullie zijn officieel gehuwd indien jullie trouwen voor de wet. Enkel wanneer dit volbracht is, mogen jullie trouwen voor de kerk

Starten doen je met je huwelijksaangifte. Hierbij geef je officieel aan dat jullie het voornemen hebben te trouwen. Je geeft dit ten laatste 14 dagen voor het huwelijk aan. Je kan dus eigenlijk 'last minute' beslissen om te trouwen, al zien we natuurlijk liever koppels die volmondig en doordacht elkanders ja-woord geven. 

 

Het huwelijk vindt meestal plaats in het gemeentehuis. Dit moet in de gemeente zijn waar één van de twee partijen officieel is ingeschreven in het bevolkingsregister. Droom je van Het Schoon Verdiep op de Antwerpse Grote Markt maar is geen beide gedomicilieerd in Antwerpen? Jammer maar helaas. 

Om te huwen moeten jullie aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar grondige redenen voor zijn. 

2. beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden. 

3. huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden

4. iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.

5. een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden. Dit wordt gezien als een schijnhuwelijk

bron: www.vlaanderen.be

Kunnen jullie bovenstaande puntjes afvinken? We can hear weddingbells calling!